Dalpet Kamini - Rijeka

Ravna ložišta

Ravno loite kamin

Pantech 68 EVO (Technical)

14 KW

>80 %

179 kg

68 cm

40 cm

Horizontalno, mogu?nost ugradnje vertikalnog otvaranja

200 mm


Ravno loite kamin

Pantech 80 EVO (Technical)

17 KW

>80 %

204 kg

80 cm

55 cm

Horizontalno, mogu?nost ugradnje vertikalnog otvaranja

200 mm


Ravno loite kamin

Pantech 100 EVO 2 LD (Technical)

/ KW

/ %

/ kg

/ cm

/ cm

Horizontalno, vertikalno

200 mm


Ravno loite kamin

Pantech 100 EVO LD (Technical)

17 KW

>80 %

260 kg

93 cm

55 cm

Horizontalno, vertikalno

200 mm


Ravno loite kamin

Pantech 110 EVO (Technical)

21 KW

>80 %

283 kg

110 cm

70 cm

Horizontalno

200 mm


Ravno loite kamin

Pantech 130 EVO 2 LD (Technical)

/ KW

/ %

/ kg

/ cm

/ cm

Horizontalno, vertikalno

/ mm


Ravno loite kamin

Pantech 130 EVO LD (Technical)

21 KW

>80 %

335 kg

123 cm

70 cm

Horizontalno, vertikalno

200 mm


Ravno loite kamin

Pantech 160 EVO LD (Technical)

21 KW

>80 %

335 kg

123 cm

70 cm

Horizontalno, vertikalno

200 mm


Ravno loite kamin

Pantech 200 EVO LD (Technical)

21 KW

>80 %

560 kg

193 cm

70 cm

Horizontalno, vertikalno

250, 300 mm


Ravno loite kamin

Pantech Classic 110 (Technical)

19 KW

73 %

210 kg

110 cm

70 cm

Horizontalno

200 mm


Ravno loite kamin

Pantherm Optimum (Technical)

10 KW

74 %

110 kg

68 cm

40 cm

Horizontalno

150, 200 mm


Ravno loite kamin

Pantherm 62 (Technical)

13 KW

76 %

125 kg

62 cm

35 cm

Horizontalno

130, 150, 200 mm


Ravno loite kamin

Pantherm Prizma (Technical)

15 KW

76 %

142 kg

68 cm

40 cm

Horizontalno

150, 200 mm


Ravno loite kamin

Pantherm Panorama (Technical)

15 KW

76 %

140 kg

68 cm

40 cm

Horizontalno

150, 200 mm


Ravno loite kamin

Pantherm 68 (Technical)

15 KW

76 %

135 kg

68 cm

40 cm

Horizontalno

150, 200 mm


Ravno loite kamin

Pantherm 71 (Technical)

17 KW

77 %

165 kg

71 cm

45 cm

Horizontalno

200 mm


Ravno loite kamin

Pantherm 80 (Technical)

19 KW

76 %

179 kg

80 cm

55 cm

Horizontalno

200 mm


Ravno loite kamin

Alfa 50H F (Flamen)

6 KW

82 %

120 kg

50 cm

25 cm

Horizontalno

160 mm


Ravno loite kamin

Alfa 50H F K (Flamen)

6 KW

82 %

120 kg

50 cm

25 cm

Horizontalno

160 mm


Ravno loite kamin

Alfa 50V F (Flamen)

6 KW

81 %

140 kg

50 cm

25 cm

Vertikalno

160 mm


Ravno loite kamin

Alfa 50V F DG (Flamen)

6 KW

81 %

140 kg

50 cm

25 cm

Vertikalno

160 mm


Ravno loite kamin

Alfa 50V F K (Flamen)

6 KW

81 %

140 kg

50 cm

25 cm

Vertikalno

160 mm


Ravno loite kamin

Beta AKU 50H F (Flamen)

6 KW

82 %

120 kg

50 cm

25 cm

Horizontalno

160 mm


Ravno loite kamin

Gama 60H F (Flamen)

5 KW

83 %

144 kg

60 cm

25 cm

Horizontalno

150 mm


Ravno loite kamin

Gama 60V F (Flamen)

5 KW

83 %

144 kg

60 cm

25 cm

Vertikalno

150 mm


Ravno loite kamin

Kappa AKU 70H F (Flamen)

9,5 KW

85 %

216 kg

70 cm

33 cm

Horizontalno

180 mm


Ravno loite kamin

Omega 90V F (Flamen)

15 KW

82 %

330 kg

90 cm

33 cm

Vertikalno

200 mm


Ravno loite kamin

Sigma 70H F (Flamen)

9,5 KW

85 %

216 kg

70 cm

33 cm

Horizontalno

180 mm


Ravno loite kamin

Sigma 70H F K (Flamen)

9,5 KW

85 %

216 kg

70 cm

33 cm

Horizontalno

180 mm


Ravno loite kamin

Sigma 70V F (Flamen)

9,5 KW

85 %

236 kg

70 cm

33 cm

Vertikalno

180 mm


Ravno loite kamin

Sigma 70V F DG (Flamen)

9,5 KW

85 %

236 kg

70 cm

33 cm

Vertikalno

180 mm


Ravno loite kamin

Sigma 70V F K (Flamen)

9,5 KW

85 %

236 kg

70 cm

33 cm

Vertikalno

180 mm


Ravno loite kamin

Zeta AKU 60H F (Flamen)

5 KW

83 %

144 kg

60 cm

25 cm

Horizontalno

150 mm


Većina ložišta ima veliki broj dodatnih opcija, npr. kompletno ostakljenje vrata, dovod svježeg zraka, termo akumulacijski materijali, elektro motor, pojačivači snage (Kw)...