Dalpet Kamini - Rijeka

Kutna ložišta

Kutno loite kamin

Pantech 90 EVO LD CG (Technical)

17 KW

>80 %

280 kg

89 cm

55 cm

Horizontalno, vertikalno

200 mm


Kutno loite kamin

Pantech 100 EVO U LD (Technical)

14 KW

<80 %

302 kg

99 cm

55 cm

Horizontalno, vertikalno

200 mm


Kutno loite kamin

Pantech 100 EVO V LD (Technical)

/ KW

/ %

/ kg

/ cm

/ cm

Horizontalno i vertikalno

/ mm


Kutno loite kamin

Pantherm 69 CG (Technical)

13 KW

76 %

121 kg

69 cm

35 cm

Horizontalno

150, 200 mm


Kutno loite kamin

Pantherm 69 CG R (Technical)

13 KW

76 %

121 kg

69 cm

35 cm

Horizontalno

150, 200 mm


Kutno loite kamin

Pantherm 75 CG (Technical)

15 KW

76 %

129 kg

75 cm

40 cm

Horizontalno

200 mm


Kutno loite kamin

Pantherm 75 CG R (Technical)

15 KW

76 %

129 kg

75 cm

40 cm

Horizontalno

200 mm


Kutno loite kamin

Alfa 50H R (Flamen)

6 KW

82 %

120 kg

50 cm

25 cm

Horizontal

160 mm


Kutno loite kamin

Alfa 50H R K (Flamen)

6 KW

82 %

120 kg

50 cm

25 cm

Horizontalno

160 mm


Kutno loite kamin

Alfa 50V R (Flamen)

6 KW

81 %

140 kg

50 cm

25 cm

Vertikalno

160 mm


Kutno loite kamin

Alfa 50V R DG (Flamen)

6 KW

81 %

140 kg

50 cm

25 cm

Vertikalno

160 mm


Kutno loite kamin

Alfa 50V R K (Flamen)

6 KW

81 %

140 kg

50 cm

25 cm

Vertikalno

160 mm


Kutno loite kamin

Beta AKU 50H R (Flamen)

6 KW

82 %

120 kg

50 cm

25 cm

Horizontalno

160 mm


Kutno loite kamin

Gama 60H R (Flamen)

5 KW

83 %

144 kg

60 cm

25 cm

Horizontalno

150 mm


Kutno loite kamin

Gama 60V R (Flamen)

5 KW

83 %

144 kg

60 cm

25 cm

Vertikalno

150 mm


Kutno loite kamin

Kappa AKU 70H R (Flamen)

9,5 KW

85 %

220 kg

70 cm

33 cm

Horizontalno

180 mm


Kutno loite kamin

Omega 90V R (Flamen)

15 KW

82 %

330 kg

90 cm

33 cm

Vertikalno

200 mm


Kutno loite kamin

Sigma 70H R (Flamen)

9,5 KW

85 %

220 kg

70 cm

33 cm

Horizontalno

180 mm


Kutno loite kamin

Sigma 70H R K (Flamen)

9,5 KW

85 %

220 kg

70 cm

33 cm

Horizontalno

180 mm


Kutno loite kamin

Sigma 70V R (Flamen)

9,5 KW

85 %

240 kg

70 cm

33 cm

Vertikalno

180 mm


Kutno loite kamin

Sigma 70V R K (Flamen)

9,5 KW

85 %

240 kg

70 cm

33 cm

Vertikalno

180 mm


Kutno loite kamin

Sigma 85V C (Flamen)

9,5 KW

86 %

289 kg

85 cm

33 cm

Vertikalno

180 mm


Kutno loite kamin

Zeta AKU 60H R (Flamen)

5 KW

83 %

144 kg

60 cm

25 cm

Horizontalno

150 mm


Većina ložišta ima veliki broj dodatnih opcija, npr. kompletno ostakljenje vrata, dovod svježeg zraka, termo akumulacijski materijali, elektro motor, pojačivači snage (Kw)...